Splošni pogoji

Spletna trgovina super-ura.si je v upravljanju podjetja Niuro d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec), ki s spletno stranjo v celoti upravlja.

Splošni pogoji navedeni na tej strani, določajo pravice, dolžnosti ter pogoje uporabnika spletne trgovine, kot tudi prodajalca.

Uporabnik (v nadaljevanju kupec) se zavezuje k upoštevanju splošnih pogojev ob opravljenem nakupu v spletni trgovini prodajalca. Pred zaključenim nakupom je kupec dolžan prebrati splošne pogoje in potrditi, da se s splošnimi pogoji strinja.

Splošni pogoji veljajo kot pogodba sklenjena na daljavo med kupcem in prodajalcem.

1. Naročilo:

Ko kupec (uporabnik spletne trgovine super-ura.si) odda naročilo pri prodajalcu (super-ura.si), dobi od prodajalca informativno elektronsko sporočilo z vsebino naročila. Prodajalec pregleda naročilo in ga potrdi kupcu s potrditveno elektronsko pošto. V tem trenutku je sklenjena kupoprodajna pogodba med kupcem in prodajalcem. Cena, ki je navedena v potrditvenem elektronskem sporočilu je veljavna in fiksna za obe strani (kupec in prodajalec) in je kasneje več ni možno spreminjati.

V kolikor so na voljo kuponi za akcijske cene, se le-ti ne podvajajo.

2. Dostava in prevzem blaga:

Za dostavo pošiljk sodelujemo z zanesljivo in razširjeno dostavno službo v Sloveniji – GLS. Raznašalec pošiljk  vam paket dostavi na vaš naslov. Pred dostavo praviloma pokličejo ali obvestijo preko email naslova, oziroma preko sms sporočila.  Kupec se z opravljenim naročilom zavezuje, da bo prevzel paket (naročeno blago).

Naročene izdelke, ki so na zalogi pošljemo v roku 1-3 delovnih dni od dneva, ko kupec dobi potrdilo naročila od prodajalca. V praksi naročilo največkrat obdelamo že isti dan ter naročene izdelke pošljemo že na dan naročila (velja za naročila oddana do 14.ure). V primeru ko je izdelek na zalogi v oddaljenem skladišču dobavitelja je rok dostave 3-6 delovnih dni ali 4-7 delovnih dni (navedeno ob izdelku) od dneva naročila.  Stroški dostave se razlikujejo glede na izdelek in so navedeni pred zaključkom nakupa. V primeru, da izdelka ni na zalogi, prodajalec o tem obvesti kupca. Prodajalec in kupec se na nato dogovorita o podaljšanem roku dostave. V primeru, da se kupec ne strinja z daljšim rokom dostave od predvidenega, ima kupec pravico prekini kupoprodajno pogodbo.

V primeru akcijske ponudbe, so lahko stroški dostave brezplačni.  Prodajalec o brezplačni dostavi kupca obvesti že ob izvedbi naročila.

3. Plačilo blaga:

Plačilo je možno po povzetju ali s predplačilom (nakazilo na TRR, paypal, kreditna kartica,…). Ob dostavi pošiljke znesek odkupnine plačate raznašalcu pošiljk. Plačilo po povzetju lahko izvedete gotovinsko ali s plačilno kartico.  Znesek odkupnine sestavljajo: cena izdelka z vključenim DDV + stroški dostave brez dodatnih skritih stroškov. 

4. Vračilo blaga:

V kolikor z izdelkom niste zadovoljni, lahko izdelek vrnete. Kupec je dolžan prodajalca o odstopu od pogodbe obvestiti v roku 14 dni od prejema blaga. Od obvestila o odstopu od pogodbe ima kupec 14 dni časa, da izdelek vrne prodajalcu. Po prejemu vrnjenega izdelka, je prodajalec dolžan vrniti kupnino najkasneje v roku 14 dni od prejetega izdelka. Izdelek mora biti ob vračilu nerabljen. Kadar gre za nov izdelek in je bil že uporabljen iz strani kupca, ima prodajalec pravico oceniti trenutno vrednost izdelka in ponuditi sorazmeren znesek vračila denarja. V primeru, ko izdelek več ni uporaben ali je poškodovan, vračilo blaga in posledično vračilo denarja ni možno.

Vračanje blaga poteka izključno po navadni pošti ali priporočeno (katerakoli dostavna služba). Pošiljk z odkupnino NE sprejemamo.

5. Poškodovana pošiljka

Vsi izdelki so pred pošiljanjem pregledani in zapakirani v skladu s preprečevanjem poškodbe izdelka med dostavo. Za poškodbe izdelkov, ki so nastali med dostavo ne odgovarjamo in nismo dolžni povrniti stroška nakupa ali zamenjati blaga.

6. Reklamacija:

Vse reklamacije prodajalec rešuje preko elektronskega naslova info.superura@gmail.com. Pri zahtevi za reklamacijo, je kupec prodajalcu dolžan sporočiti številko izdanega računa s strani prodajalca in po potrebi posredovati fotografije izdelka.

7. Garancija:

15.b člen:

Garancija je vsaka obveznost, ki jo podjetje prevzame do potrošnika in s katero se zaveže, da potrošniku brezplačno popravi ali zamenja blago, vrne kupnino ali zagotovi drugo sredstvo, kadar blago ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu.

16. člen: Za blago, za katero je izdana garancija, mora prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku izročiti garancijski list dajalca garancije. Garancijski list mora vsebovati naslednje podatke:

1.    firmo in sedež dajalca garancije;

2.    firmo in sedež prodajalca, razen če ta ni hkrati dajalec garancije;

3.    datum izročitve blaga;

4.    podatke, ki identificirajo blago;

5.    izjavo dajalca garancije, da jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku;

6.    ozemeljsko območje veljavnosti garancije;

7.    trajanje garancijskega roka;

8.    za blago, za katero je izdaja garancije obvezna, čas po preteku garancijskega roka, v katerem dajalec garancije zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate;

9.    opozorilo, da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

17. člen:

(1)Garancija dajalca garancije pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in oglaševalskem sporočilu.

(2)Pravice iz naslova garancije lahko potrošnik uveljavlja tudi proti prodajalcu.

18. člen:

(1)Garancijski list mora biti potrošniku lahko razumljiv. Kadar je izdelek namenjen prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti garancijski list sestavljen v slovenskem jeziku pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, ki je enostavno dostopen potrošniku.

(2)Dajalec garancije ima vse obveznosti po zakonu, tudi če garancijski list ne vsebuje vseh podatkov iz 16. člena zakona ali ni izdan v skladu s prejšnjim odstavkom.

21. člen:

Prodajalec mora ob sklenitvi prodajne pogodbe za blago iz druge alinee 19. člena tega zakona izročiti potrošniku garancijski list, navodila za sestavo in uporabo blaga ter zagotavljati brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka.

21.b člen:

(1)Če blago, za katero je izdaja garancije obvezna, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, prodajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

(2)Če proizvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.

(3)Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim mora proizvajalec izdati nov garancijski list.

(4)Pravice potrošnika iz tega člena ugasnejo po dveh letih od dneva, ko je potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim.

21. c člen:

(1)Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega proizvoda.

(2)Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega proizvoda v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker proizvoda ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

(3)Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

21. č člen:

Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem zakonu ne štejejo za potrošnike, razen pravic iz 21. člena tega zakona.

8. Stvarna napaka

37.čl. ZVPot:

 • Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve
 • Napaka je stvarna: 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila;
 • Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.
 • Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

37.a člen:

 • Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
 • Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
 • Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

37.b člen:

 • Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
 • Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
 • Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve

37.c člen:

 • Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

–      odpravi napako na blagu ali

–      vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

–      blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

–      vrne plačani znesek.

 • V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
 • Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

9. Cena izdelka:

Cene objavljene v spletni trgovini www.super-ura.si so veljavne cene za izdelek, ki ga kupec naroči pri prodajalcu super-ura.si. Ko je določen izdelek v akciji, se v opisu izdelka pojavijo dve ceni. Prečrtana in manj vidna cena je redna cena in ta trenutek ne velja. Dobro vidna cena, ki je napisana nekje v bližini stare prečrtane cene šteje trenutno kot veljavna cena in bo obračunana kot cena izdelka ob nakupu.

10. Varovanje osebnih podatkov:

Kupec dovoljuje prodajalcu upravljanje s svojimi osebnimi podatki izključno za potrebe naročila in obveščanja kupca o novostih in akcijah na spletni strani. Prodajalec se zavezuje, da bo podatke varoval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov in jih v nobenem primeru ne bo posredoval tretjim osebam.

11. Shranjevanje besedila pogodbe

Za besedilo pogodbe se šteje elektronsko sporočilo poslano naročniku. V sporočilu so navedeni vsi naročeni artikli, končna cena ter podatki o kupcu. Podjetje bo podatke shranilo za nedoločen čas in jih bo uporabilo zgolj v prid uporabnika za hitrejše in lažje reševanje morebitnih reklamacij.

Potrošniku so podatki ob sklenitvi pogodbe poslani na njegov email naslov in jih lahko kadarkoli poišče na podlagi številke naročila.

12. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Super-ura.si, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

13. Splošno:

Kupec in prodajalec imata vse pravice in dolžnosti v skladu Zakona o varstvu potrošnika.

Za odpravljanje kakršnihkoli težav, ki so se pojavile ob nakupu smo za sporazumno rešitev na voljo preko elektronskega naslova info.superura@gmail.com.

V kolikor spora ne bo možno rešiti sporazumno, je za to pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji veljajo od: 10.3.2022